Thống kê bảng đặc biệt tháng XSMB

Ngày 123456789101112131415161718192021222324252627282930
2019 8362071393189347008491458611889876437110317650528452236843084618102867578431102261619543997358878697

- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
- Trượt sang trái để xem thêm kết quả.

Thống kê chạm tháng 4 năm 2019

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 4 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 4 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 3 lần 1 lần 3 lần
7 0 lần 2 lần 2 lần
8 5 lần 4 lần 2 lần
9 3 lần 2 lần 2 lần
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top