Thống kê bảng đặc biệt theo tháng - xổ số truyền thống

Ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2018 296657564458237261340492668515997390683299135900437570568218481453512847019825243941622850912147232815132

- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 4 lần
1 5 lần 0 lần 1 lần
2 4 lần 2 lần 1 lần
3 6 lần 1 lần 0 lần
4 3 lần 4 lần 0 lần
5 1 lần 5 lần 5 lần
6 1 lần 2 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 3 lần
8 0 lần 3 lần 3 lần
9 0 lần 2 lần 2 lần