Thứ 3, 23/04/2024

TK 00-99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK 00 - 99 xổ số miền Bắc
Lô tôLần xuất từ 00-99
00
0.86%7 lượt
01
0.37%3 lượt
02
0.74%6 lượt
03
1.23%10 lượt
04
0.62%5 lượt
05
1.23%10 lượt
06
0.86%7 lượt
07
0.62%5 lượt
08
0.49%4 lượt
09
1.48%12 lượt
10
1.60%13 lượt
11
1.11%9 lượt
12
0.86%7 lượt
13
1.23%10 lượt
14
0.62%5 lượt
15
1.48%12 lượt
16
1.23%10 lượt
17
1.23%10 lượt
18
1.11%9 lượt
19
0.86%7 lượt
20
1.11%9 lượt
21
0.86%7 lượt
22
1.60%13 lượt
23
0.62%5 lượt
24
0.99%8 lượt
25
0.86%7 lượt
26
1.11%9 lượt
27
0.99%8 lượt
28
1.48%12 lượt
29
1.11%9 lượt
30
0.37%3 lượt
31
0.62%5 lượt
32
1.36%11 lượt
33
1.23%10 lượt
34
0.49%4 lượt
35
0.99%8 lượt
36
0.74%6 lượt
37
0.86%7 lượt
38
0.99%8 lượt
39
0.99%8 lượt
40
0.99%8 lượt
41
1.23%10 lượt
42
1.60%13 lượt
43
0.62%5 lượt
44
0.62%5 lượt
45
0.49%4 lượt
46
0.74%6 lượt
47
0.86%7 lượt
48
0.74%6 lượt
49
1.36%11 lượt
50
1.23%10 lượt
51
0.74%6 lượt
52
1.48%12 lượt
53
0.62%5 lượt
54
1.23%10 lượt
55
0.62%5 lượt
56
0.74%6 lượt
57
1.85%15 lượt
58
0.62%5 lượt
59
1.48%12 lượt
60
0.86%7 lượt
61
1.60%13 lượt
62
1.11%9 lượt
63
0.99%8 lượt
64
0.25%2 lượt
65
0.86%7 lượt
66
0.74%6 lượt
67
0.74%6 lượt
68
0.37%3 lượt
69
2.10%17 lượt
70
1.23%10 lượt
71
1.60%13 lượt
72
0.74%6 lượt
73
0.86%7 lượt
74
1.23%10 lượt
75
0.62%5 lượt
76
0.12%1 lượt
77
0.62%5 lượt
78
0.74%6 lượt
79
1.85%15 lượt
80
1.11%9 lượt
81
1.11%9 lượt
82
0.49%4 lượt
83
1.23%10 lượt
84
0.86%7 lượt
85
0.86%7 lượt
86
1.36%11 lượt
87
0.86%7 lượt
88
0.37%3 lượt
89
1.73%14 lượt
90
1.60%13 lượt
91
1.36%11 lượt
92
1.36%11 lượt
93
1.36%11 lượt
94
0.62%5 lượt
95
0.99%8 lượt
96
1.36%11 lượt
97
0.74%6 lượt
98
0.86%7 lượt
99
1.36%11 lượt
Kết quả xổ số Miền Bắc theo ngày
HaiBaBốnNămSáuBảyCN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Back to top