Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
54 2 lượt 87 7 lượt
13 1 lượt 39 6 lượt
64 1 lượt 31 6 lượt
98 1 lượt 81 6 lượt
79 1 lượt 82 6 lượt
34 1 lượt 50 5 lượt
91 1 lượt 11 5 lượt
11 1 lượt 51 5 lượt
61 1 lượt 64 5 lượt
71 0 lượt 24 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
79 1 lượt 52 1 lượt
64 1 lượt 06 1 lượt
98 1 lượt 07 1 lượt
13 1 lượt 08 1 lượt
34 1 lượt 05 1 lượt
91 1 lượt 99 1 lượt
11 1 lượt 20 1 lượt
61 1 lượt 49 1 lượt
54 2 lượt 86 1 lượt
lượt 72 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 04, 16, 23, 27, 28, 29, 35, 90, 96,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top