Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
64 2 lượt 08 7 lượt
36 1 lượt 56 7 lượt
04 1 lượt 45 6 lượt
96 1 lượt 96 6 lượt
71 1 lượt 06 6 lượt
69 1 lượt 92 6 lượt
43 1 lượt 85 5 lượt
61 1 lượt 49 5 lượt
26 1 lượt 52 5 lượt
00 0 lượt 84 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
71 1 lượt 40 1 lượt
04 1 lượt 89 1 lượt
96 1 lượt 14 1 lượt
36 1 lượt 04 1 lượt
69 1 lượt 93 1 lượt
43 1 lượt 95 1 lượt
61 1 lượt 43 1 lượt
26 1 lượt 16 1 lượt
64 2 lượt 32 1 lượt
lượt 12 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 10, 21, 29, 50, 94,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top