Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
07 2 lượt 55 7 lượt
54 1 lượt 61 6 lượt
23 1 lượt 90 6 lượt
80 1 lượt 71 6 lượt
70 1 lượt 82 6 lượt
28 1 lượt 28 6 lượt
12 1 lượt 07 6 lượt
76 1 lượt 33 6 lượt
57 1 lượt 83 6 lượt
60 0 lượt 64 6 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
70 1 lượt 13 1 lượt
23 1 lượt 04 1 lượt
80 1 lượt 16 1 lượt
54 1 lượt 08 1 lượt
28 1 lượt 68 1 lượt
12 1 lượt 11 1 lượt
76 1 lượt 92 1 lượt
57 1 lượt 23 1 lượt
07 2 lượt 24 1 lượt
lượt 49 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 14, 25, 29, 31, 50, 84, 97,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top