Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
87 2 lượt 45 7 lượt
88 1 lượt 76 6 lượt
38 1 lượt 95 6 lượt
13 1 lượt 85 6 lượt
24 1 lượt 63 6 lượt
47 1 lượt 41 6 lượt
07 1 lượt 21 6 lượt
12 1 lượt 40 5 lượt
10 1 lượt 03 5 lượt
66 0 lượt 10 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
24 1 lượt 89 1 lượt
38 1 lượt 52 1 lượt
13 1 lượt 04 1 lượt
88 1 lượt 62 1 lượt
47 1 lượt 07 1 lượt
07 1 lượt 08 1 lượt
12 1 lượt 91 1 lượt
10 1 lượt 53 1 lượt
87 2 lượt 48 1 lượt
lượt 51 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 11, 19, 22, 37, 39, 49, 54,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top