Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
26 1 lượt 37 7 lượt
85 1 lượt 18 6 lượt
13 1 lượt 17 6 lượt
41 1 lượt 36 6 lượt
21 1 lượt 07 6 lượt
16 1 lượt 59 6 lượt
94 1 lượt 00 5 lượt
78 1 lượt 27 5 lượt
57 1 lượt 19 5 lượt
01 1 lượt 13 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
16 1 lượt 15 1 lượt
13 1 lượt 50 1 lượt
41 1 lượt 40 1 lượt
21 1 lượt 96 1 lượt
85 1 lượt 90 1 lượt
94 1 lượt 35 1 lượt
78 1 lượt 76 1 lượt
57 1 lượt 98 1 lượt
01 1 lượt 60 1 lượt
26 1 lượt 71 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 14, 24, 56, 67, 68, 69, 93, 95, 97,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top