Thống kê tần suất XSag

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số An Giang
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 64 4 lượt
35 1 lượt 85 4 lượt
54 1 lượt 46 4 lượt
59 1 lượt 73 4 lượt
92 1 lượt 14 4 lượt
90 1 lượt 78 3 lượt
61 1 lượt 37 3 lượt
73 1 lượt 36 3 lượt
39 1 lượt 81 3 lượt
38 1 lượt 82 3 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số An Giang
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
90 1 lượt 63 1 lượt
54 1 lượt 13 1 lượt
59 1 lượt 12 1 lượt
92 1 lượt 08 1 lượt
35 1 lượt 04 1 lượt
61 1 lượt 39 1 lượt
73 1 lượt 80 1 lượt
39 1 lượt 99 1 lượt
38 1 lượt 79 1 lượt
99 1 lượt 97 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 03, 06, 07, 17, 26, 43, 50, 69, 95, 96,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top