Thống kê tần suất XSag

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số An Giang
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
73 2 lượt 61 5 lượt
02 2 lượt 00 4 lượt
52 1 lượt 88 4 lượt
79 1 lượt 46 4 lượt
59 1 lượt 36 4 lượt
18 1 lượt 58 4 lượt
67 1 lượt 68 4 lượt
36 1 lượt 72 4 lượt
66 0 lượt 84 4 lượt
72 0 lượt 73 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số An Giang
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
52 1 lượt 87 1 lượt
36 1 lượt 94 1 lượt
67 1 lượt 05 1 lượt
18 1 lượt 08 1 lượt
59 1 lượt 90 1 lượt
79 1 lượt 12 1 lượt
02 2 lượt 20 1 lượt
73 2 lượt 14 1 lượt
lượt 44 1 lượt
lượt 16 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 07, 21, 25, 26, 27, 37, 49, 51, 56, 60, 80, 82, 85, 86,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top