Thống kê tần suất XSag

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số An Giang
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 1 lượt 68 5 lượt
90 1 lượt 22 4 lượt
21 1 lượt 01 4 lượt
80 1 lượt 38 4 lượt
40 1 lượt 07 4 lượt
26 1 lượt 54 3 lượt
58 0 lượt 56 3 lượt
67 0 lượt 31 3 lượt
73 0 lượt 00 3 lượt
72 0 lượt 98 3 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số An Giang
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
80 1 lượt 34 1 lượt
21 1 lượt 13 1 lượt
90 1 lượt 32 1 lượt
40 1 lượt 33 1 lượt
26 1 lượt 08 1 lượt
00 1 lượt 17 1 lượt
lượt 40 1 lượt
lượt 03 1 lượt
lượt 06 1 lượt
lượt 26 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 02, 05, 09, 10, 14, 16, 23, 29, 30, 36, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 72, 73, 78, 79, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 95,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top