Thống kê tần suất XSbdi

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Bình Định
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
67 1 lượt 21 5 lượt
32 1 lượt 76 5 lượt
82 1 lượt 63 5 lượt
21 1 lượt 62 5 lượt
62 1 lượt 27 5 lượt
36 1 lượt 40 5 lượt
43 1 lượt 12 4 lượt
11 1 lượt 71 4 lượt
12 1 lượt 26 4 lượt
19 1 lượt 82 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Bình Định
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
36 1 lượt 88 1 lượt
82 1 lượt 03 1 lượt
21 1 lượt 05 1 lượt
62 1 lượt 91 1 lượt
32 1 lượt 90 1 lượt
43 1 lượt 89 1 lượt
11 1 lượt 14 1 lượt
12 1 lượt 87 1 lượt
19 1 lượt 08 1 lượt
67 1 lượt 10 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 04, 07, 13, 15, 17, 24, 33, 39, 41, 44, 45, 52, 55, 61, 73, 80, 81, 84, 97,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top