Thống kê tần suất XSbl

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Bạc Liêu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 17 5 lượt
12 1 lượt 84 5 lượt
57 1 lượt 36 4 lượt
32 1 lượt 32 4 lượt
79 1 lượt 90 4 lượt
21 1 lượt 81 4 lượt
81 1 lượt 79 4 lượt
85 1 lượt 15 4 lượt
87 1 lượt 62 4 lượt
53 1 lượt 06 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Bạc Liêu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
21 1 lượt 77 1 lượt
57 1 lượt 64 1 lượt
32 1 lượt 99 1 lượt
79 1 lượt 82 1 lượt
12 1 lượt 94 1 lượt
81 1 lượt 76 1 lượt
85 1 lượt 67 1 lượt
87 1 lượt 78 1 lượt
53 1 lượt 75 1 lượt
99 1 lượt 97 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 00, 07, 10, 20, 26, 34, 37, 45, 48, 56, 60, 68, 72, 80, 83, 88, 91, 92, 95,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top