Thống kê tần suất XSbl

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Bạc Liêu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
50 1 lượt 50 6 lượt
47 1 lượt 59 5 lượt
53 1 lượt 45 5 lượt
24 1 lượt 88 4 lượt
37 1 lượt 24 4 lượt
19 1 lượt 65 4 lượt
88 1 lượt 32 4 lượt
07 1 lượt 52 4 lượt
05 1 lượt 29 4 lượt
49 1 lượt 09 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Bạc Liêu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 1 lượt 81 1 lượt
53 1 lượt 75 1 lượt
24 1 lượt 36 1 lượt
37 1 lượt 16 1 lượt
47 1 lượt 12 1 lượt
88 1 lượt 17 1 lượt
07 1 lượt 82 1 lượt
05 1 lượt 83 1 lượt
49 1 lượt 84 1 lượt
50 1 lượt 86 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 08, 11, 14, 28, 30, 31, 34, 35, 41, 55, 57, 60, 67, 72, 74, 79, 90, 91, 95,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top