Thống kê tần suất XSdlk

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Đắk Lắk
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
78 2 lượt 09 6 lượt
39 1 lượt 36 5 lượt
48 1 lượt 39 4 lượt
47 1 lượt 81 4 lượt
93 1 lượt 29 4 lượt
09 1 lượt 76 4 lượt
35 1 lượt 46 4 lượt
36 1 lượt 22 4 lượt
28 1 lượt 92 4 lượt
00 0 lượt 00 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Đắk Lắk
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
93 1 lượt 63 1 lượt
48 1 lượt 05 1 lượt
47 1 lượt 02 1 lượt
39 1 lượt 42 1 lượt
09 1 lượt 61 1 lượt
35 1 lượt 99 1 lượt
36 1 lượt 86 1 lượt
28 1 lượt 65 1 lượt
78 2 lượt 96 1 lượt
lượt 95 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 04, 10, 15, 19, 44, 50, 52, 54, 55, 58, 62, 64, 69, 70, 75, 82, 85, 91, 97,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top