Thống kê tần suất XSkh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Khánh Hòa
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 2 lượt 71 6 lượt
76 1 lượt 27 5 lượt
27 1 lượt 31 5 lượt
73 1 lượt 32 4 lượt
32 1 lượt 45 4 lượt
24 1 lượt 35 4 lượt
92 1 lượt 12 4 lượt
20 1 lượt 78 4 lượt
18 1 lượt 84 4 lượt
67 0 lượt 20 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Khánh Hòa
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
32 1 lượt 85 1 lượt
27 1 lượt 02 1 lượt
73 1 lượt 28 1 lượt
76 1 lượt 99 1 lượt
24 1 lượt 50 1 lượt
92 1 lượt 68 1 lượt
20 1 lượt 83 1 lượt
18 1 lượt 75 1 lượt
97 2 lượt 98 1 lượt
lượt 82 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 01, 07, 21, 26, 29, 41, 44, 62, 65, 69, 72, 86, 87, 94,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top