Thống kê tần suất XSpy

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Phú Yên
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
05 2 lượt 66 6 lượt
99 1 lượt 84 6 lượt
10 1 lượt 28 4 lượt
22 1 lượt 27 4 lượt
36 1 lượt 22 4 lượt
74 1 lượt 69 4 lượt
88 1 lượt 57 4 lượt
30 1 lượt 76 4 lượt
95 1 lượt 36 4 lượt
68 0 lượt 88 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Phú Yên
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
36 1 lượt 79 1 lượt
10 1 lượt 96 1 lượt
22 1 lượt 15 1 lượt
99 1 lượt 94 1 lượt
74 1 lượt 14 1 lượt
88 1 lượt 78 1 lượt
30 1 lượt 70 1 lượt
95 1 lượt 13 1 lượt
05 2 lượt 12 1 lượt
lượt 11 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 01, 03, 04, 06, 24, 33, 35, 42, 45, 48, 56, 60, 75, 77, 80, 85, 90,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top