Thống kê tần suất XSqb

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Bình
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
50 1 lượt 46 6 lượt
10 1 lượt 56 5 lượt
46 1 lượt 16 5 lượt
66 1 lượt 40 4 lượt
29 1 lượt 17 4 lượt
77 1 lượt 05 4 lượt
21 1 lượt 06 4 lượt
17 1 lượt 15 4 lượt
86 1 lượt 28 3 lượt
26 1 lượt 26 3 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Bình
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
77 1 lượt 00 1 lượt
46 1 lượt 72 1 lượt
66 1 lượt 76 1 lượt
29 1 lượt 74 1 lượt
10 1 lượt 93 1 lượt
21 1 lượt 92 1 lượt
17 1 lượt 91 1 lượt
86 1 lượt 87 1 lượt
26 1 lượt 80 1 lượt
50 1 lượt 69 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 03, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 42, 43, 47, 60, 61, 65, 71, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 96, 98,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top