Thống kê tần suất XSvt

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Vũng Tàu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
39 1 lượt 99 6 lượt
68 1 lượt 48 5 lượt
77 1 lượt 25 5 lượt
57 1 lượt 13 4 lượt
25 1 lượt 87 4 lượt
79 1 lượt 79 4 lượt
23 1 lượt 77 4 lượt
10 1 lượt 68 4 lượt
29 1 lượt 59 4 lượt
17 1 lượt 38 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Vũng Tàu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
79 1 lượt 96 1 lượt
77 1 lượt 46 1 lượt
57 1 lượt 63 1 lượt
25 1 lượt 56 1 lượt
68 1 lượt 64 1 lượt
23 1 lượt 83 1 lượt
10 1 lượt 74 1 lượt
29 1 lượt 69 1 lượt
17 1 lượt 71 1 lượt
39 1 lượt 73 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 06, 09, 11, 26, 28, 33, 41, 43, 49, 61, 62, 66, 70, 75, 86, 98,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top