Thống kê tần suất XSvt

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Vũng Tàu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
61 2 lượt 44 6 lượt
76 1 lượt 61 5 lượt
38 1 lượt 76 4 lượt
98 1 lượt 14 4 lượt
52 1 lượt 63 4 lượt
48 1 lượt 85 4 lượt
23 1 lượt 18 4 lượt
09 1 lượt 93 4 lượt
80 1 lượt 54 4 lượt
71 0 lượt 48 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Vũng Tàu
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
52 1 lượt 11 1 lượt
38 1 lượt 04 1 lượt
98 1 lượt 94 1 lượt
76 1 lượt 07 1 lượt
48 1 lượt 73 1 lượt
23 1 lượt 10 1 lượt
09 1 lượt 20 1 lượt
80 1 lượt 86 1 lượt
61 2 lượt 09 1 lượt
lượt 84 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 02, 13, 15, 28, 30, 33, 37, 58, 60, 75, 77, 79, 87,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top