Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
54 1 lượt 62 7 lượt
92 1 lượt 77 6 lượt
46 1 lượt 47 6 lượt
64 1 lượt 14 6 lượt
38 1 lượt 29 6 lượt
69 1 lượt 54 6 lượt
85 1 lượt 71 6 lượt
26 1 lượt 60 5 lượt
07 1 lượt 85 5 lượt
02 1 lượt 48 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
69 1 lượt 23 1 lượt
46 1 lượt 83 1 lượt
64 1 lượt 50 1 lượt
38 1 lượt 78 1 lượt
92 1 lượt 76 1 lượt
85 1 lượt 04 1 lượt
26 1 lượt 12 1 lượt
07 1 lượt 18 1 lượt
02 1 lượt 21 1 lượt
54 1 lượt 22 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 24, 25, 39,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top