Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
79 2 lượt 74 8 lượt
66 1 lượt 94 7 lượt
48 1 lượt 34 6 lượt
55 1 lượt 20 6 lượt
94 1 lượt 95 5 lượt
59 1 lượt 70 5 lượt
61 1 lượt 48 5 lượt
19 1 lượt 19 5 lượt
38 1 lượt 38 5 lượt
00 0 lượt 12 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
94 1 lượt 58 1 lượt
48 1 lượt 92 1 lượt
55 1 lượt 14 1 lượt
66 1 lượt 07 1 lượt
59 1 lượt 05 1 lượt
61 1 lượt 17 1 lượt
19 1 lượt 28 1 lượt
38 1 lượt 21 1 lượt
79 2 lượt 02 1 lượt
lượt 73 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 32, 45, 50, 86, 97,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top