Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
17 2 lượt 23 7 lượt
82 1 lượt 71 7 lượt
62 1 lượt 95 6 lượt
36 1 lượt 01 6 lượt
75 1 lượt 92 6 lượt
96 1 lượt 70 6 lượt
63 1 lượt 29 5 lượt
12 1 lượt 28 5 lượt
11 1 lượt 59 5 lượt
00 0 lượt 56 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
75 1 lượt 67 1 lượt
62 1 lượt 37 1 lượt
36 1 lượt 43 1 lượt
82 1 lượt 42 1 lượt
96 1 lượt 10 1 lượt
63 1 lượt 46 1 lượt
12 1 lượt 58 1 lượt
11 1 lượt 18 1 lượt
17 2 lượt 22 1 lượt
lượt 25 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 20, 26, 73, 76, 85, 94,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top