Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
54 2 lượt 10 6 lượt
00 1 lượt 39 6 lượt
38 1 lượt 79 6 lượt
98 1 lượt 15 6 lượt
79 1 lượt 11 6 lượt
80 1 lượt 37 5 lượt
91 1 lượt 82 5 lượt
11 1 lượt 64 5 lượt
65 1 lượt 51 5 lượt
71 0 lượt 12 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
79 1 lượt 17 1 lượt
38 1 lượt 86 1 lượt
98 1 lượt 99 1 lượt
00 1 lượt 07 1 lượt
80 1 lượt 06 1 lượt
91 1 lượt 92 1 lượt
11 1 lượt 04 1 lượt
65 1 lượt 95 1 lượt
54 2 lượt 03 1 lượt
lượt 13 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 27, 29, 33, 45,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top