Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 31 9 lượt
85 1 lượt 34 8 lượt
51 1 lượt 77 7 lượt
24 1 lượt 78 6 lượt
71 1 lượt 43 6 lượt
34 1 lượt 32 5 lượt
08 1 lượt 52 5 lượt
82 1 lượt 75 5 lượt
62 1 lượt 72 5 lượt
73 1 lượt 71 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
34 1 lượt 37 1 lượt
51 1 lượt 07 1 lượt
24 1 lượt 02 1 lượt
71 1 lượt 60 1 lượt
85 1 lượt 33 1 lượt
08 1 lượt 23 1 lượt
82 1 lượt 46 1 lượt
62 1 lượt 53 1 lượt
73 1 lượt 66 1 lượt
99 1 lượt 35 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 10, 11, 30, 36, 69, 76, 79,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top