Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
50 1 lượt 66 8 lượt
90 1 lượt 92 8 lượt
51 1 lượt 51 7 lượt
69 1 lượt 83 7 lượt
68 1 lượt 26 7 lượt
19 1 lượt 50 6 lượt
83 1 lượt 34 6 lượt
29 1 lượt 82 6 lượt
46 1 lượt 70 5 lượt
59 1 lượt 37 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 1 lượt 42 1 lượt
51 1 lượt 93 1 lượt
69 1 lượt 94 1 lượt
68 1 lượt 53 1 lượt
90 1 lượt 45 1 lượt
83 1 lượt 90 1 lượt
29 1 lượt 43 1 lượt
46 1 lượt 32 1 lượt
59 1 lượt 85 1 lượt
50 1 lượt 05 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 08, 10, 21, 49, 54, 58, 60, 61, 73, 87, 95,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top