Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 1 lượt 15 7 lượt
12 1 lượt 49 7 lượt
32 1 lượt 57 7 lượt
68 1 lượt 55 6 lượt
82 1 lượt 68 6 lượt
19 1 lượt 07 6 lượt
36 1 lượt 80 6 lượt
86 1 lượt 59 5 lượt
64 1 lượt 47 5 lượt
49 1 lượt 60 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 1 lượt 20 1 lượt
32 1 lượt 06 1 lượt
68 1 lượt 94 1 lượt
82 1 lượt 09 1 lượt
12 1 lượt 10 1 lượt
36 1 lượt 14 1 lượt
86 1 lượt 63 1 lượt
64 1 lượt 64 1 lượt
49 1 lượt 65 1 lượt
00 1 lượt 83 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 11, 24, 37, 43, 48, 71, 88,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top