Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
65 1 lượt 30 10 lượt
93 1 lượt 83 9 lượt
19 1 lượt 84 9 lượt
59 1 lượt 65 7 lượt
83 1 lượt 19 7 lượt
57 1 lượt 00 6 lượt
30 1 lượt 32 6 lượt
48 1 lượt 82 6 lượt
49 1 lượt 08 5 lượt
01 1 lượt 10 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
57 1 lượt 88 1 lượt
19 1 lượt 20 1 lượt
59 1 lượt 02 1 lượt
83 1 lượt 38 1 lượt
93 1 lượt 95 1 lượt
30 1 lượt 93 1 lượt
48 1 lượt 92 1 lượt
49 1 lượt 58 1 lượt
01 1 lượt 05 1 lượt
65 1 lượt 37 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 16, 22, 33, 54, 86, 87,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top