Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 2 lượt 22 7 lượt
07 2 lượt 45 6 lượt
74 1 lượt 08 6 lượt
45 1 lượt 00 5 lượt
98 1 lượt 98 5 lượt
55 1 lượt 90 5 lượt
05 1 lượt 83 5 lượt
09 1 lượt 51 5 lượt
67 0 lượt 99 5 lượt
68 0 lượt 09 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
74 1 lượt 67 1 lượt
09 1 lượt 49 1 lượt
05 1 lượt 94 1 lượt
55 1 lượt 93 1 lượt
98 1 lượt 18 1 lượt
45 1 lượt 42 1 lượt
07 2 lượt 86 1 lượt
02 2 lượt 57 1 lượt
lượt 68 1 lượt
lượt 59 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 19, 50, 62, 89, 91, 95,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top