Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
25 2 lượt 00 7 lượt
36 1 lượt 92 7 lượt
57 1 lượt 79 6 lượt
46 1 lượt 51 6 lượt
79 1 lượt 70 6 lượt
43 1 lượt 08 6 lượt
19 1 lượt 64 5 lượt
69 1 lượt 25 5 lượt
28 1 lượt 18 5 lượt
00 0 lượt 61 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
79 1 lượt 21 1 lượt
57 1 lượt 88 1 lượt
46 1 lượt 50 1 lượt
36 1 lượt 99 1 lượt
43 1 lượt 29 1 lượt
19 1 lượt 03 1 lượt
69 1 lượt 17 1 lượt
28 1 lượt 20 1 lượt
25 2 lượt 14 1 lượt
lượt 22 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 73, 74, 89, 93,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top