Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
86 1 lượt 49 7 lượt
16 1 lượt 31 7 lượt
31 1 lượt 99 6 lượt
24 1 lượt 16 6 lượt
59 1 lượt 03 6 lượt
45 1 lượt 48 6 lượt
79 1 lượt 86 6 lượt
89 1 lượt 65 6 lượt
41 1 lượt 59 6 lượt
65 1 lượt 78 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
45 1 lượt 45 1 lượt
31 1 lượt 46 1 lượt
24 1 lượt 06 1 lượt
59 1 lượt 05 1 lượt
16 1 lượt 30 1 lượt
79 1 lượt 92 1 lượt
89 1 lượt 96 1 lượt
41 1 lượt 23 1 lượt
65 1 lượt 24 1 lượt
86 1 lượt 82 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 36, 63, 68, 83, 91,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top