Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
54 1 lượt 25 7 lượt
09 1 lượt 58 7 lượt
53 1 lượt 54 6 lượt
32 1 lượt 40 6 lượt
83 1 lượt 01 5 lượt
84 1 lượt 71 5 lượt
85 1 lượt 84 5 lượt
40 1 lượt 92 5 lượt
30 1 lượt 43 5 lượt
45 1 lượt 68 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
84 1 lượt 56 1 lượt
53 1 lượt 91 1 lượt
32 1 lượt 12 1 lượt
83 1 lượt 86 1 lượt
09 1 lượt 13 1 lượt
85 1 lượt 14 1 lượt
40 1 lượt 83 1 lượt
30 1 lượt 11 1 lượt
45 1 lượt 42 1 lượt
54 1 lượt 50 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 17, 34, 75, 80, 88,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top