Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
76 2 lượt 76 8 lượt
40 1 lượt 21 7 lượt
85 1 lượt 40 7 lượt
30 1 lượt 94 6 lượt
47 1 lượt 01 6 lượt
94 1 lượt 92 6 lượt
33 1 lượt 28 6 lượt
67 1 lượt 87 6 lượt
38 1 lượt 78 6 lượt
70 0 lượt 75 6 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
47 1 lượt 34 1 lượt
85 1 lượt 33 1 lượt
30 1 lượt 97 1 lượt
40 1 lượt 05 1 lượt
94 1 lượt 85 1 lượt
33 1 lượt 45 1 lượt
67 1 lượt 91 1 lượt
38 1 lượt 08 1 lượt
76 2 lượt 10 1 lượt
lượt 81 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 03, 52, 55, 65, 71, 95, 98,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top