Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
76 1 lượt 78 7 lượt
01 1 lượt 56 7 lượt
03 1 lượt 37 6 lượt
97 1 lượt 92 6 lượt
78 1 lượt 70 6 lượt
46 1 lượt 67 5 lượt
43 1 lượt 49 5 lượt
20 1 lượt 01 5 lượt
74 1 lượt 88 5 lượt
82 1 lượt 93 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
46 1 lượt 16 1 lượt
03 1 lượt 95 1 lượt
97 1 lượt 94 1 lượt
78 1 lượt 50 1 lượt
01 1 lượt 99 1 lượt
43 1 lượt 52 1 lượt
20 1 lượt 14 1 lượt
74 1 lượt 91 1 lượt
82 1 lượt 23 1 lượt
76 1 lượt 35 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 13, 17, 31, 51, 58, 64, 71, 77, 81, 90,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top