Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
50 1 lượt 71 9 lượt
49 1 lượt 72 6 lượt
97 1 lượt 97 5 lượt
06 1 lượt 49 5 lượt
71 1 lượt 93 4 lượt
21 1 lượt 51 4 lượt
75 1 lượt 11 4 lượt
65 0 lượt 21 4 lượt
73 0 lượt 74 4 lượt
72 0 lượt 48 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
06 1 lượt 29 1 lượt
97 1 lượt 16 1 lượt
49 1 lượt 94 1 lượt
71 1 lượt 45 1 lượt
21 1 lượt 96 1 lượt
75 1 lượt 10 1 lượt
50 1 lượt 08 1 lượt
lượt 68 1 lượt
lượt 07 1 lượt
lượt 05 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 00, 03, 04, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 52, 53, 60, 66, 67, 73, 77, 79, 82, 86, 88, 91, 99,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top