Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
40 1 lượt 54 7 lượt
49 1 lượt 04 7 lượt
77 1 lượt 74 7 lượt
24 1 lượt 48 7 lượt
46 1 lượt 33 6 lượt
71 1 lượt 78 6 lượt
08 1 lượt 77 6 lượt
90 1 lượt 43 5 lượt
68 1 lượt 18 5 lượt
74 1 lượt 17 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
71 1 lượt 97 1 lượt
77 1 lượt 75 1 lượt
24 1 lượt 63 1 lượt
46 1 lượt 94 1 lượt
49 1 lượt 83 1 lượt
08 1 lượt 81 1 lượt
90 1 lượt 91 1 lượt
68 1 lượt 88 1 lượt
74 1 lượt 30 1 lượt
40 1 lượt 38 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 09, 14, 26, 27, 35, 67, 73,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top