XSMN - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 6-12-2018

XSMN » XSMN thứ 5 » XSBTH » XSBTH ngày 6-12-2018

Giải tám 59
Giải bảy 283
Giải sáu 4703 6040 0399
Giải năm 4724
Giải bốn 79794 10500 38790 13275
12495 05314 82788
Giải ba 01205 35081
Giải nhì 09629
Giải nhất 65114
Đặc biệt 991602
Đầu Đuôi
0 3,0,5,2
1 4,4
2 4,9
3 -
4 0
5 9
6 -
7 5
8 3,8,1
9 9,4,0,5
Đầu Đuôi
4,0,9 0
8 1
0 2
8,0 3
2,9,1,1 4
7,9,0 5
- 6
- 7
8 8
5,9,2 9

XSMN - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 29-11-2018

XSMN » XSMN thứ 5 » XSBTH » XSBTH ngày 29-11-2018

Giải tám 96
Giải bảy 374
Giải sáu 7175 0181 5108
Giải năm 6804
Giải bốn 74218 59178 14004 51000
45769 33683 78127
Giải ba 29092 61159
Giải nhì 85915
Giải nhất 72502
Đặc biệt 946166
Đầu Đuôi
0 8,4,4,0,2
1 8,5
2 7
3 -
4 -
5 9
6 9,6
7 4,5,8
8 1,3
9 6,2
Đầu Đuôi
0 0
8 1
9,0 2
8 3
7,0,0 4
7,1 5
9,6 6
2 7
0,1,7 8
6,5 9

XSMN - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 22-11-2018

XSMN » XSMN thứ 5 » XSBTH » XSBTH ngày 22-11-2018

Giải tám 32
Giải bảy 549
Giải sáu 9693 4532 9250
Giải năm 1853
Giải bốn 13637 38005 55102 40634
80689 64878 49921
Giải ba 28098 63407
Giải nhì 37265
Giải nhất 86730
Đặc biệt 830257
Đầu Đuôi
0 5,2,7
1 -
2 1
3 2,2,7,4,0
4 9
5 0,3,7
6 5
7 8
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
5,3 0
2 1
3,3,0 2
9,5 3
3 4
0,6 5
- 6
3,0,5 7
7,9 8
4,8 9

XSMN - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 15-11-2018

XSMN » XSMN thứ 5 » XSBTH » XSBTH ngày 15-11-2018

Giải tám 94
Giải bảy 366
Giải sáu 5324 0186 2832
Giải năm 2595
Giải bốn 43569 52436 49727 96124
43935 11382 60590
Giải ba 47153 28257
Giải nhì 17525
Giải nhất 37731
Đặc biệt 647718
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 4,7,4,5
3 2,6,5,1
4 -
5 3,7
6 6,9
7 -
8 6,2
9 4,5,0
Đầu Đuôi
9 0
3 1
3,8 2
5 3
9,2,2 4
9,3,2 5
6,8,3 6
2,5 7
1 8
6 9

XSMN - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 8-11-2018

XSMN » XSMN thứ 5 » XSBTH » XSBTH ngày 8-11-2018

Giải tám 73
Giải bảy 451
Giải sáu 0891 3093 2572
Giải năm 3304
Giải bốn 94492 80541 01292 75051
05087 29603 14843
Giải ba 91746 61265
Giải nhì 58646
Giải nhất 94317
Đặc biệt 663615
Đầu Đuôi
0 4,3
1 7,5
2 -
3 -
4 1,3,6,6
5 1,1
6 5
7 3,2
8 7
9 1,3,2,2
Đầu Đuôi
- 0
5,9,4,5 1
7,9,9 2
7,9,0,4 3
0 4
6,1 5
4,4 6
8,1 7
- 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 1-11-2018

XSMN » XSMN thứ 5 » XSBTH » XSBTH ngày 1-11-2018

Giải tám 62
Giải bảy 570
Giải sáu 0757 7114 0676
Giải năm 5622
Giải bốn 62232 74048 15151 48817
85718 92903 01471
Giải ba 54203 26276
Giải nhì 66029
Giải nhất 07547
Đặc biệt 690575
Đầu Đuôi
0 3,3
1 4,7,8
2 2,9
3 2
4 8,7
5 7,1
6 2
7 0,6,1,6,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
5,7 1
6,2,3 2
0,0 3
1 4
7 5
7,7 6
5,1,4 7
4,1 8
2 9