XSMN - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 11-12-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSBTR » XSBTR ngày 11-12-2018

Giải tám 33
Giải bảy 941
Giải sáu 3475 4479 2591
Giải năm 9692
Giải bốn 69750 55013 19823 86852
61549 45470 12524
Giải ba 67602 75772
Giải nhì 96420
Giải nhất 07374
Đặc biệt 726364
Đầu Đuôi
0 2
1 3
2 3,4,0
3 3
4 1,9
5 0,2
6 4
7 5,9,0,2,4
8 -
9 1,2
Đầu Đuôi
5,7,2 0
4,9 1
9,5,0,7 2
3,1,2 3
2,7,6 4
7 5
- 6
- 7
- 8
7,4 9

XSMN - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 4-12-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSBTR » XSBTR ngày 4-12-2018

Giải tám 29
Giải bảy 925
Giải sáu 7466 2674 8295
Giải năm 8182
Giải bốn 05298 28454 04324 71556
68785 83017 11483
Giải ba 08605 84665
Giải nhì 53638
Giải nhất 16356
Đặc biệt 212892
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 9,5,4
3 8
4 -
5 4,6,6
6 6,5
7 4
8 2,5,3
9 5,8,2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,9 2
8 3
7,5,2 4
2,9,8,0,6 5
6,5,5 6
1 7
9,3 8
2 9

XSMN - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 27-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSBTR » XSBTR ngày 27-11-2018

Giải tám 05
Giải bảy 371
Giải sáu 1730 1765 2079
Giải năm 3414
Giải bốn 75917 92138 74606 49329
81202 00291 15744
Giải ba 34325 24456
Giải nhì 86008
Giải nhất 98536
Đặc biệt 108909
Đầu Đuôi
0 5,6,2,8,9
1 4,7
2 9,5
3 0,8,6
4 4
5 6
6 5
7 1,9
8 -
9 1
Đầu Đuôi
3 0
7,9 1
0 2
- 3
1,4 4
0,6,2 5
0,5,3 6
1 7
3,0 8
7,2,0 9

XSMN - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 20-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSBTR » XSBTR ngày 20-11-2018

Giải tám 85
Giải bảy 544
Giải sáu 1929 7724 7608
Giải năm 7580
Giải bốn 97232 60715 40798 35915
83191 30318 33166
Giải ba 60420 92822
Giải nhì 86746
Giải nhất 35216
Đặc biệt 941834
Đầu Đuôi
0 8
1 5,5,8,6
2 9,4,0,2
3 2,4
4 4,6
5 -
6 6
7 -
8 5,0
9 8,1
Đầu Đuôi
8,2 0
9 1
3,2 2
- 3
4,2,3 4
8,1,1 5
6,4,1 6
- 7
0,9,1 8
2 9

XSMN - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 13-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSBTR » XSBTR ngày 13-11-2018

Giải tám 04
Giải bảy 430
Giải sáu 4790 6364 5739
Giải năm 7419
Giải bốn 52276 50680 33419 36614
73642 31146 50365
Giải ba 96105 04125
Giải nhì 66035
Giải nhất 54262
Đặc biệt 788472
Đầu Đuôi
0 4,5
1 9,9,4
2 5
3 0,9,5
4 2,6
5 -
6 4,5,2
7 6,2
8 0
9 0
Đầu Đuôi
3,9,8 0
- 1
4,6,7 2
- 3
0,6,1 4
6,0,2,3 5
7,4 6
- 7
- 8
3,1,1 9

XSMN - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 6-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSBTR » XSBTR ngày 6-11-2018

Giải tám 12
Giải bảy 489
Giải sáu 6118 6960 9637
Giải năm 9674
Giải bốn 45670 90855 88461 70863
29682 95384 21257
Giải ba 35343 20525
Giải nhì 73160
Giải nhất 95634
Đặc biệt 719393
Đầu Đuôi
0 -
1 2,8
2 5
3 7,4
4 3
5 5,7
6 0,1,3,0
7 4,0
8 9,2,4
9 3
Đầu Đuôi
6,7,6 0
6 1
1,8 2
6,4,9 3
7,8,3 4
5,2 5
- 6
3,5 7
1 8
8 9