XSMN - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 7-11-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » XSDN » XSDN ngày 7-11-2018

Giải tám 91
Giải bảy 792
Giải sáu 0994 6014 2847
Giải năm 7059
Giải bốn 79191 57150 76996 05296
82232 98137 83054
Giải ba 47331 40948
Giải nhì 15250
Giải nhất 10230
Đặc biệt 753838
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 -
3 2,7,1,0,8
4 7,8
5 9,0,4,0
6 -
7 -
8 -
9 1,2,4,1,6,6
Đầu Đuôi
5,5,3 0
9,9,3 1
9,3 2
- 3
9,1,5 4
- 5
9,9 6
4,3 7
4,3 8
5 9

XSMN - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 31-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » XSDN » XSDN ngày 31-10-2018

Giải tám 59
Giải bảy 582
Giải sáu 2233 2142 7569
Giải năm 4284
Giải bốn 47095 42027 79038 97501
40583 36031 53981
Giải ba 40400 65964
Giải nhì 92268
Giải nhất 38947
Đặc biệt 174366
Đầu Đuôi
0 1,0
1 -
2 7
3 3,8,1
4 2,7
5 9
6 9,4,8,6
7 -
8 2,4,3,1
9 5
Đầu Đuôi
0 0
0,3,8 1
8,4 2
3,8 3
8,6 4
9 5
6 6
2,4 7
3,6 8
5,6 9

XSMN - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » XSDN » XSDN ngày 24-10-2018

Giải tám 62
Giải bảy 454
Giải sáu 1678 9442 8800
Giải năm 9918
Giải bốn 85664 67436 86655 22214
63510 72062 84657
Giải ba 92490 39253
Giải nhì 92553
Giải nhất 91497
Đặc biệt 902040
Đầu Đuôi
0 0
1 8,4,0
2 -
3 6
4 2,0
5 4,5,7,3,3
6 2,4,2
7 8
8 -
9 0,7
Đầu Đuôi
0,1,9,4 0
- 1
6,4,6 2
5,5 3
5,6,1 4
5 5
3 6
5,9 7
7,1 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » XSDN » XSDN ngày 17-10-2018

Giải tám 83
Giải bảy 983
Giải sáu 4352 1881 6116
Giải năm 3412
Giải bốn 71498 78985 23756 42509
22453 51142 17174
Giải ba 52826 02370
Giải nhì 11771
Giải nhất 56037
Đặc biệt 313048
Đầu Đuôi
0 9
1 6,2
2 6
3 7
4 2,8
5 2,6,3
6 -
7 4,0,1
8 3,3,1,5
9 8
Đầu Đuôi
7 0
8,7 1
5,1,4 2
8,8,5 3
7 4
8 5
1,5,2 6
3 7
9,4 8
0 9

XSMN - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » XSDN » XSDN ngày 10-10-2018

Giải tám 23
Giải bảy 520
Giải sáu 0917 0828 0653
Giải năm 1902
Giải bốn 69387 64401 86310 98478
14287 43974 76789
Giải ba 32676 64074
Giải nhì 17964
Giải nhất 35707
Đặc biệt 782645
Đầu Đuôi
0 2,1,7
1 7,0
2 3,0,8
3 -
4 5
5 3
6 4
7 8,4,6,4
8 7,7,9
9 -
Đầu Đuôi
2,1 0
0 1
0 2
2,5 3
7,7,6 4
4 5
7 6
1,8,8,0 7
2,7 8
8 9

XSMN - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » XSDN » XSDN ngày 3-10-2018

Giải tám 94
Giải bảy 575
Giải sáu 8674 5562 2955
Giải năm 1814
Giải bốn 05021 14497 11075 59747
74521 25159 43872
Giải ba 48232 35058
Giải nhì 74001
Giải nhất 20715
Đặc biệt 936833
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5
2 1,1
3 2,3
4 7
5 5,9,8
6 2
7 5,4,5,2
8 -
9 4,7
Đầu Đuôi
- 0
2,2,0 1
6,7,3 2
3 3
9,7,1 4
7,5,7,1 5
- 6
9,4 7
5 8
5 9