XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 9-12-2018

XSMT » XSMT chủ nhật » XSKH » XSKH ngày 9-12-2018

Giải tám 35
Giải bảy 429
Giải sáu 7470 1271 1431
Giải năm 1650
Giải bốn 30724 71761 77279 31934
75011 90419 17655
Giải ba 46818 84527
Giải nhì 83486
Giải nhất 70687
Đặc biệt 804898
Đầu Đuôi
0 -
1 1,9,8
2 9,4,7
3 5,1,4
4 -
5 0,5
6 1
7 0,1,9
8 6,7
9 8
Đầu Đuôi
7,5 0
7,3,6,1 1
- 2
- 3
2,3 4
3,5 5
8 6
2,8 7
1,9 8
2,7,1 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5-12-2018

XSMT » XSMT thứ 4 » XSKH » XSKH ngày 5-12-2018

Giải tám 05
Giải bảy 410
Giải sáu 6741 9113 3739
Giải năm 9849
Giải bốn 05619 65977 91286 51467
88115 77103 45997
Giải ba 99219 35944
Giải nhì 78446
Giải nhất 30534
Đặc biệt 659790
Đầu Đuôi
0 5,3
1 0,3,9,5,9
2 -
3 9,4
4 1,9,4,6
5 -
6 7
7 7
8 6
9 7,0
Đầu Đuôi
1,9 0
4 1
- 2
1,0 3
4,3 4
0,1 5
8,4 6
7,6,9 7
- 8
3,4,1,1 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 2-12-2018

XSMT » XSMT chủ nhật » XSKH » XSKH ngày 2-12-2018

Giải tám 14
Giải bảy 636
Giải sáu 8547 1863 8458
Giải năm 2490
Giải bốn 01517 53058 64207 35885
79325 04750 50531
Giải ba 07462 59260
Giải nhì 76209
Giải nhất 96604
Đặc biệt 164627
Đầu Đuôi
0 7,9,4
1 4,7
2 5,7
3 6,1
4 7
5 8,8,0
6 3,2,0
7 -
8 5
9 0
Đầu Đuôi
9,5,6 0
3 1
6 2
6 3
1,0 4
8,2 5
3 6
4,1,0,2 7
5,5 8
0 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28-11-2018

XSMT » XSMT thứ 4 » XSKH » XSKH ngày 28-11-2018

Giải tám 09
Giải bảy 321
Giải sáu 9375 3532 9588
Giải năm 6973
Giải bốn 62338 77724 58312 22241
04185 29483 22229
Giải ba 73176 04781
Giải nhì 66482
Giải nhất 19156
Đặc biệt 405331
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 1,4,9
3 2,8,1
4 1
5 6
6 -
7 5,3,6
8 8,5,3,1,2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,4,8,3 1
3,1,8 2
7,8 3
2 4
7,8 5
7,5 6
- 7
8,3 8
0,2 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 25-11-2018

XSMT » XSMT chủ nhật » XSKH » XSKH ngày 25-11-2018

Giải tám 45
Giải bảy 652
Giải sáu 6612 9762 4938
Giải năm 0496
Giải bốn 46111 74221 50812 97707
84844 80854 73243
Giải ba 60317 19505
Giải nhì 04879
Giải nhất 98424
Đặc biệt 085124
Đầu Đuôi
0 7,5
1 2,1,2,7
2 1,4,4
3 8
4 5,4,3
5 2,4
6 2
7 9
8 -
9 6
Đầu Đuôi
- 0
1,2 1
5,1,6,1 2
4 3
4,5,2,2 4
4,0 5
9 6
0,1 7
3 8
7 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21-11-2018

XSMT » XSMT thứ 4 » XSKH » XSKH ngày 21-11-2018

Giải tám 56
Giải bảy 374
Giải sáu 2548 1892 6080
Giải năm 2911
Giải bốn 38432 89327 85524 74949
19881 48981 89308
Giải ba 50854 34001
Giải nhì 31033
Giải nhất 00807
Đặc biệt 185011
Đầu Đuôi
0 8,1,7
1 1,1
2 7,4
3 2,3
4 8,9
5 6,4
6 -
7 4
8 0,1,1
9 2
Đầu Đuôi
8 0
1,8,8,0,1 1
9,3 2
3 3
7,2,5 4
- 5
5 6
2,0 7
4,0 8
4 9