XSMN - Kết quả xổ số Long An ngày 10-11-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » XSLA » XSLA ngày 10-11-2018

Giải tám 71
Giải bảy 863
Giải sáu 2336 1139 5745
Giải năm 4087
Giải bốn 03080 13688 22642 37463
18928 09645 06293
Giải ba 47625 92885
Giải nhì 28363
Giải nhất 24421
Đặc biệt 282213
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 8,5,1
3 6,9
4 5,2,5
5 -
6 3,3,3
7 1
8 7,0,8,5
9 3
Đầu Đuôi
8 0
7,2 1
4 2
6,6,9,6,1 3
- 4
4,4,2,8 5
3 6
8 7
8,2 8
3 9

XSMN - Kết quả xổ số Long An ngày 3-11-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » XSLA » XSLA ngày 3-11-2018

Giải tám 08
Giải bảy 373
Giải sáu 7686 8779 3614
Giải năm 7897
Giải bốn 73834 90454 49470 72487
54013 54758 30482
Giải ba 46546 27579
Giải nhì 33862
Giải nhất 68132
Đặc biệt 292180
Đầu Đuôi
0 8
1 4,3
2 -
3 4,2
4 6
5 4,8
6 2
7 3,9,0,9
8 6,7,2,0
9 7
Đầu Đuôi
7,8 0
- 1
8,6,3 2
7,1 3
1,3,5 4
- 5
8,4 6
9,8 7
0,5 8
7,7 9

XSMN - Kết quả xổ số Long An ngày 27-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » XSLA » XSLA ngày 27-10-2018

Giải tám 24
Giải bảy 591
Giải sáu 0875 7167 0801
Giải năm 8136
Giải bốn 66945 77708 42455 42805
56444 91910 58707
Giải ba 54350 52520
Giải nhì 68546
Giải nhất 32774
Đặc biệt 483866
Đầu Đuôi
0 1,8,5,7
1 0
2 4,0
3 6
4 5,4,6
5 5,0
6 7,6
7 5,4
8 -
9 1
Đầu Đuôi
1,5,2 0
9,0 1
- 2
- 3
2,4,7 4
7,4,5,0 5
3,4,6 6
6,0 7
0 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Long An ngày 20-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » XSLA » XSLA ngày 20-10-2018

Giải tám 61
Giải bảy 232
Giải sáu 8832 7949 3426
Giải năm 3504
Giải bốn 70983 84039 13874 83401
72148 41017 48744
Giải ba 66863 60373
Giải nhì 39974
Giải nhất 37537
Đặc biệt 111048
Đầu Đuôi
0 4,1
1 7
2 6
3 2,2,9,7
4 9,8,4,8
5 -
6 1,3
7 4,3,4
8 3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,0 1
3,3 2
8,6,7 3
0,7,4,7 4
- 5
2 6
1,3 7
4,4 8
4,3 9

XSMN - Kết quả xổ số Long An ngày 13-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » XSLA » XSLA ngày 13-10-2018

Giải tám 14
Giải bảy 679
Giải sáu 6077 6789 5830
Giải năm 5471
Giải bốn 88404 76235 42977 65157
62294 26125 67643
Giải ba 03364 54465
Giải nhì 44575
Giải nhất 95197
Đặc biệt 196096
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 5
3 0,5
4 3
5 7
6 4,5
7 9,7,1,7,5
8 9
9 4,7,6
Đầu Đuôi
3 0
7 1
- 2
4 3
1,0,9,6 4
3,2,6,7 5
9 6
7,7,5,9 7
- 8
7,8 9

XSMN - Kết quả xổ số Long An ngày 6-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » XSLA » XSLA ngày 6-10-2018

Giải tám 68
Giải bảy 783
Giải sáu 6606 0654 7400
Giải năm 6990
Giải bốn 26678 87944 73999 12266
22944 28623 63801
Giải ba 18253 38763
Giải nhì 82850
Giải nhất 33485
Đặc biệt 855961
Đầu Đuôi
0 6,0,1
1 -
2 3
3 -
4 4,4
5 4,3,0
6 8,6,3,1
7 8
8 3,5
9 0,9
Đầu Đuôi
0,9,5 0
0,6 1
- 2
8,2,5,6 3
5,4,4 4
8 5
0,6 6
- 7
6,7 8
9 9