Kết quả XS Miền Nam
  • T2
  • T3
  • T4
  • T5
  • T6
  • T7
  • CN
Giải Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
55
24
46
G7
776
518
894
G6
8671
7758
3737
1685
1926
3905
3585
7592
4142
G5
8578
7001
9357
G4
09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523
89765
59000
49697
25623
59776
62344
31473
98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078
G3
00290
04892
50079
20537
83546
31710
G2
72801
54805
05223
G1
57236
57227
21296
ĐB
224778
118322
842968
Bảng Loto Miền Nam
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 1 5,1,0,5 4
1 - 8 1,6,8,0
2 0,3 4,6,3,7,2 3
3 7,8,7,6 7 -
4 2 4 6,2,6
5 5,8,9 - 7
6 - 5 0,8
7 6,1,8,1,8 6,3,9 8
8 - 5 5,2
9 0,2 7 4,2,6
Quảng cáo

Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 5, ngày 06/10/2022

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G8
...
...
...
G7
...
...
...
G6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
G5
...
...
...
G4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
G3
...
...
...
...
...
...
G2
...
...
...
G1
...
...
...
ĐB
...
...
...
Bảng Loto Miền Nam
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top