Kết quả XS Miền Nam
  • T2
  • T3
  • T4
  • T5
  • T6
  • T7
  • CN
Giải Long An Hậu Giang TP HCM Bình Phước
G8
32
74
95
79
G7
442
984
012
946
G6
4092
6284
7553
7400
1268
9222
3045
5798
9779
6806
8580
6261
G5
7861
8467
7082
1680
G4
36625
89494
69203
40350
62024
33185
42919
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
09123
59561
77354
80165
02861
75497
20975
03603
01833
23021
17785
12563
28957
96922
G3
93877
99886
16204
24048
48892
55497
11614
35191
G2
60466
10735
26624
99679
G1
87620
01411
14885
05215
ĐB
813192
351737
488480
313812
Bảng Loto Miền Nam
Đầu Long An Hậu Giang TP HCM Bình Phước
0 3 0,4 - 6,3
1 9 1 2 4,5,2
2 5,4,0 2 3,4 1,2
3 2 2,5,7 - 3
4 2 4,8 5 6
5 3,0 0 4 7
6 1,6 8,7 1,5,1 1,3
7 7 4,2 9,5 9,9
8 4,5,6 4,4 2,5,0 0,0,5
9 2,4,2 7,3 5,8,7,2,7 1
Quảng cáo

Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 7, ngày 30/05/2020

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An TP HCM
G8
...
...
...
...
G7
...
...
...
...
G6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
G5
...
...
...
...
G4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
G3
...
...
...
...
...
...
...
...
G2
...
...
...
...
G1
...
...
...
...
ĐB
...
...
...
...
Bảng Loto Miền Nam
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An TP HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top