Kết quả XS Miền Trung
  • T2
  • T3
  • T4
  • T5
  • T6
  • T7
  • CN
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8
16
00
18
G7
860
860
944
G6
8134
4291
3920
4108
1143
4199
4131
8612
2352
G5
7663
5832
1842
G4
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
G3
78675
28714
28368
56703
28185
31491
G2
06140
74936
96695
G1
05518
05401
76538
ĐB
671066
722904
337142
Bảng Loto Miền Trung
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 7 0,8,3,2,2,3,1,4 -
1 6,4,8 7 8,2,6,6
2 0 - 9
3 4,7,9,9 2,2,6 1,3,8
4 8,8,0 3 4,2,1,2
5 - - 2,7
6 0,3,6 0,8 -
7 5 5 -
8 - - 5,5
9 1,3 9,7 1,5
Quảng cáo

Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 5, ngày 06/10/2022

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8
...
...
...
G7
...
...
...
G6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
G5
...
...
...
G4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
G3
...
...
...
...
...
...
G2
...
...
...
G1
...
...
...
ĐB
...
...
...
Bảng Loto Miền Nam
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top