XSMN - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 6-12-2018

XSMT » XSMT thứ 5 » XSQT » XSQT ngày 6-12-2018

Giải tám 07
Giải bảy 228
Giải sáu 2215 5469 5202
Giải năm 2627
Giải bốn 74901 96103 82396 62941
38451 12820 22096
Giải ba 11327 41905
Giải nhì 17103
Giải nhất 49700
Đặc biệt 636884
Đầu Đuôi
0 7,2,1,3,5,3,0
1 5
2 8,7,0,7
3 -
4 1
5 1
6 9
7 -
8 4
9 6,6
Đầu Đuôi
2,0 0
0,4,5 1
0 2
0,0 3
8 4
1,0 5
9,9 6
0,2,2 7
2 8
6 9

XSMN - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 29-11-2018

XSMT » XSMT thứ 5 » XSQT » XSQT ngày 29-11-2018

Giải tám 85
Giải bảy 317
Giải sáu 6683 3236 5399
Giải năm 2771
Giải bốn 97891 96429 26334 29575
89087 86038 48895
Giải ba 32422 14328
Giải nhì 04093
Giải nhất 00828
Đặc biệt 287057
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 9,2,8,8
3 6,4,8
4 -
5 7
6 -
7 1,5
8 5,3,7
9 9,1,5,3
Đầu Đuôi
- 0
7,9 1
2 2
8,9 3
3 4
8,7,9 5
3 6
1,8,5 7
3,2,2 8
9,2 9

XSMN - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 22-11-2018

XSMT » XSMT thứ 5 » XSQT » XSQT ngày 22-11-2018

Giải tám 40
Giải bảy 608
Giải sáu 4967 2896 2470
Giải năm 5600
Giải bốn 57207 75552 67384 59799
73618 96033 90794
Giải ba 83988 28424
Giải nhì 60487
Giải nhất 04717
Đặc biệt 202236
Đầu Đuôi
0 8,0,7
1 8,7
2 4
3 3,6
4 0
5 2
6 7
7 0
8 4,8,7
9 6,9,4
Đầu Đuôi
4,7,0 0
- 1
5 2
3 3
8,9,2 4
- 5
9,3 6
6,0,8,1 7
0,1,8 8
9 9

XSMN - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 15-11-2018

XSMT » XSMT thứ 5 » XSQT » XSQT ngày 15-11-2018

Giải tám 86
Giải bảy 959
Giải sáu 8464 6144 3569
Giải năm 3240
Giải bốn 53119 28554 97283 04181
60220 61124 90212
Giải ba 58087 37495
Giải nhì 06877
Giải nhất 69906
Đặc biệt 571293
Đầu Đuôi
0 6
1 9,2
2 0,4
3 -
4 4,0
5 9,4
6 4,9
7 7
8 6,3,1,7
9 5,3
Đầu Đuôi
4,2 0
8 1
1 2
8,9 3
6,4,5,2 4
9 5
8,0 6
8,7 7
- 8
5,6,1 9

XSMN - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 8-11-2018

XSMT » XSMT thứ 5 » XSQT » XSQT ngày 8-11-2018

Giải tám 79
Giải bảy 232
Giải sáu 1617 7348 2261
Giải năm 7029
Giải bốn 22019 71147 90258 82700
15402 54450 36772
Giải ba 62691 53339
Giải nhì 46929
Giải nhất 10360
Đặc biệt 581619
Đầu Đuôi
0 0,2
1 7,9,9
2 9,9
3 2,9
4 8,7
5 8,0
6 1,0
7 9,2
8 -
9 1
Đầu Đuôi
0,5,6 0
6,9 1
3,0,7 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1,4 7
4,5 8
7,2,1,3,2,1 9

XSMN - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 1-11-2018

XSMT » XSMT thứ 5 » XSQT » XSQT ngày 1-11-2018

Giải tám 04
Giải bảy 817
Giải sáu 5880 6773 9166
Giải năm 6478
Giải bốn 34344 67629 47398 38739
37035 36814 47496
Giải ba 59717 16222
Giải nhì 42492
Giải nhất 99486
Đặc biệt 800850
Đầu Đuôi
0 4
1 7,4,7
2 9,2
3 9,5
4 4
5 0
6 6
7 3,8
8 0,6
9 8,6,2
Đầu Đuôi
8,5 0
- 1
2,9 2
7 3
0,4,1 4
3 5
6,9,8 6
1,1 7
7,9 8
2,3 9