XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 7-12-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 7-12-2018

Giải tám 60
Giải bảy 048
Giải sáu 1278 0579 4746
Giải năm 4473
Giải bốn 17478 66877 69102 27649
18787 05659 22862
Giải ba 76190 30090
Giải nhì 36813
Giải nhất 78469
Đặc biệt 258130
Đầu Đuôi
0 2
1 3
2 -
3 0
4 8,6,9
5 9
6 0,2,9
7 8,9,3,8,7
8 7
9 0,0
Đầu Đuôi
6,9,9,3 0
- 1
0,6 2
7,1 3
- 4
- 5
4 6
7,8 7
4,7,7 8
7,4,5,6 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 30-11-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 30-11-2018

Giải tám 06
Giải bảy 595
Giải sáu 4516 1107 3259
Giải năm 5838
Giải bốn 11926 65623 80998 64290
25918 87588 69066
Giải ba 87096 82650
Giải nhì 91080
Giải nhất 31171
Đặc biệt 343458
Đầu Đuôi
0 6,7
1 6,8
2 6,3
3 8
4 -
5 9,0,8
6 6
7 1
8 8,0
9 5,8,0,6
Đầu Đuôi
9,5,8 0
7 1
- 2
2 3
- 4
9 5
0,1,2,6,9 6
0 7
3,9,1,8,5 8
5 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 23-11-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 23-11-2018

Giải tám 02
Giải bảy 624
Giải sáu 4028 0833 0679
Giải năm 2557
Giải bốn 57166 04841 93787 79522
58149 67417 35124
Giải ba 96541 39687
Giải nhì 96035
Giải nhất 19981
Đặc biệt 010006
Đầu Đuôi
0 2,6
1 7
2 4,8,2,4
3 3,5
4 1,9,1
5 7
6 6
7 9
8 7,7,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,4,8 1
0,2 2
3 3
2,2 4
3 5
6,0 6
5,8,1,8 7
2 8
7,4 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 16-11-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 16-11-2018

Giải tám 83
Giải bảy 372
Giải sáu 7628 4958 5978
Giải năm 1722
Giải bốn 75777 96080 75615 80150
92430 11054 46050
Giải ba 55526 90916
Giải nhì 51149
Giải nhất 16695
Đặc biệt 993181
Đầu Đuôi
0 -
1 5,6
2 8,2,6
3 0
4 9
5 8,0,4,0
6 -
7 2,8,7
8 3,0,1
9 5
Đầu Đuôi
8,5,3,5 0
8 1
7,2 2
8 3
5 4
1,9 5
2,1 6
7 7
2,5,7 8
4 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 9-11-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 9-11-2018

Giải tám 31
Giải bảy 740
Giải sáu 7374 2739 3462
Giải năm 1153
Giải bốn 35518 41238 43937 04890
04657 79658 63285
Giải ba 12879 93870
Giải nhì 75123
Giải nhất 52152
Đặc biệt 878406
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 3
3 1,9,8,7
4 0
5 3,7,8,2
6 2
7 4,9,0
8 5
9 0
Đầu Đuôi
4,9,7 0
3 1
6,5 2
5,2 3
7 4
8 5
0 6
3,5 7
1,3,5 8
3,7 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 2-11-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 2-11-2018

Giải tám 41
Giải bảy 330
Giải sáu 2131 4835 0806
Giải năm 6515
Giải bốn 52892 41806 46207 15860
82378 01759 51125
Giải ba 91502 57134
Giải nhì 20377
Giải nhất 23714
Đặc biệt 300625
Đầu Đuôi
0 6,6,7,2
1 5,4
2 5,5
3 0,1,5,4
4 1
5 9
6 0
7 8,7
8 -
9 2
Đầu Đuôi
3,6 0
4,3 1
9,0 2
- 3
3,1 4
3,1,2,2 5
0,0 6
0,7 7
7 8
5 9