XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19-10-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 19-10-2018

Giải tám 76
Giải bảy 747
Giải sáu 3441 2146 2529
Giải năm 1805
Giải bốn 06583 98023 44395 04566
86233 35604 63180
Giải ba 09474 24005
Giải nhì 18450
Giải nhất 07392
Đặc biệt 218373
Đầu Đuôi
0 5,4,5
1 -
2 9,3
3 3
4 7,1,6
5 0
6 6
7 6,4,3
8 3,0
9 5,2
Đầu Đuôi
8,5 0
4 1
9 2
8,2,3,7 3
0,7 4
0,9,0 5
7,4,6 6
4 7
- 8
2 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12-10-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 12-10-2018

Giải tám 62
Giải bảy 816
Giải sáu 0073 0078 4391
Giải năm 6650
Giải bốn 24163 78905 54332 21964
48627 07076 82861
Giải ba 74512 04620
Giải nhì 57852
Giải nhất 84568
Đặc biệt 604968
Đầu Đuôi
0 5
1 6,2
2 7,0
3 2
4 -
5 0,2
6 2,3,4,1,8,8
7 3,8,6
8 -
9 1
Đầu Đuôi
5,2 0
9,6 1
6,3,1,5 2
7,6 3
6 4
0 5
1,7 6
2 7
7,6,6 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5-10-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 5-10-2018

Giải tám 30
Giải bảy 470
Giải sáu 0661 3946 4060
Giải năm 8265
Giải bốn 28925 98449 98193 62878
19560 74562 69753
Giải ba 79480 31310
Giải nhì 02358
Giải nhất 53122
Đặc biệt 526440
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 5,2
3 0
4 6,9,0
5 3,8
6 1,0,5,0,2
7 0,8
8 0
9 3
Đầu Đuôi
3,7,6,6,8,1,4 0
6 1
6,2 2
9,5 3
- 4
6,2 5
4 6
- 7
7,5 8
4 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 28-9-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 28-9-2018

Giải tám 20
Giải bảy 771
Giải sáu 6451 6430 4063
Giải năm 5733
Giải bốn 12221 27284 19772 05216
07177 82539 99306
Giải ba 58323 54218
Giải nhì 23778
Giải nhất 81512
Đặc biệt 634573
Đầu Đuôi
0 6
1 6,8,2
2 0,1,3
3 0,3,9
4 -
5 1
6 3
7 1,2,7,8,3
8 4
9 -
Đầu Đuôi
2,3 0
7,5,2 1
7,1 2
6,3,2,7 3
8 4
- 5
1,0 6
7 7
1,7 8
3 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 21-9-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 21-9-2018

Giải tám 26
Giải bảy 960
Giải sáu 0226 5850 6574
Giải năm 5049
Giải bốn 02859 28707 26705 87476
31296 20564 69361
Giải ba 52481 67180
Giải nhì 48214
Giải nhất 08243
Đặc biệt 543794
Đầu Đuôi
0 7,5
1 4
2 6,6
3 -
4 9,3
5 0,9
6 0,4,1
7 4,6
8 1,0
9 6,4
Đầu Đuôi
6,5,8 0
6,8 1
- 2
4 3
7,6,1,9 4
0 5
2,2,7,9 6
0 7
- 8
4,5 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 14-9-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 14-9-2018

Giải tám 03
Giải bảy 858
Giải sáu 9470 8159 3465
Giải năm 0265
Giải bốn 63891 36508 27415 76499
00164 48207 54500
Giải ba 52762 34663
Giải nhì 25276
Giải nhất 32951
Đặc biệt 603052
Đầu Đuôi
0 3,8,7,0
1 5
2 -
3 -
4 -
5 8,9,1,2
6 5,5,4,2,3
7 0,6
8 -
9 1,9
Đầu Đuôi
7,0 0
9,5 1
6,5 2
0,6 3
6 4
6,6,1 5
7 6
0 7
5,0 8
5,9 9