XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19-10-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 19-10-2018

Giải tám 72
Giải bảy 159
Giải sáu 2266 9219 6318
Giải năm 6188
Giải bốn 47467 05644 44164 84656
49661 49121 53912
Giải ba 17486 25292
Giải nhì 78922
Giải nhất 63116
Đặc biệt 956962
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8,2,6
2 1,2
3 -
4 4
5 9,6
6 6,7,4,1,2
7 2
8 8,6
9 2
Đầu Đuôi
- 0
6,2 1
7,1,9,2,6 2
- 3
4,6 4
- 5
6,5,8,1 6
6 7
1,8 8
5,1 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 12-10-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 12-10-2018

Giải tám 89
Giải bảy 147
Giải sáu 5783 7795 0977
Giải năm 5590
Giải bốn 97201 94258 86236 10718
88511 92325 30125
Giải ba 36085 61884
Giải nhì 98534
Giải nhất 93616
Đặc biệt 994473
Đầu Đuôi
0 1
1 8,1,6
2 5,5
3 6,4
4 7
5 8
6 -
7 7,3
8 9,3,5,4
9 5,0
Đầu Đuôi
9 0
0,1 1
- 2
8,7 3
8,3 4
9,2,2,8 5
3,1 6
4,7 7
5,1 8
8 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 5-10-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 5-10-2018

Giải tám 56
Giải bảy 680
Giải sáu 4426 5713 4740
Giải năm 6817
Giải bốn 75910 04434 73836 66932
42023 14012 35930
Giải ba 25495 57126
Giải nhì 10988
Giải nhất 11217
Đặc biệt 016360
Đầu Đuôi
0 -
1 3,7,0,2,7
2 6,3,6
3 4,6,2,0
4 0
5 6
6 0
7 -
8 0,8
9 5
Đầu Đuôi
8,4,1,3,6 0
- 1
3,1 2
1,2 3
3 4
9 5
5,2,3,2 6
1,1 7
8 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 28-9-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 28-9-2018

Giải tám 01
Giải bảy 065
Giải sáu 4012 2663 7206
Giải năm 2855
Giải bốn 67383 08023 71324 92682
12897 45745 77377
Giải ba 27181 19864
Giải nhì 19782
Giải nhất 50103
Đặc biệt 753395
Đầu Đuôi
0 1,6,3
1 2
2 3,4
3 -
4 5
5 5
6 5,3,4
7 7
8 3,2,1,2
9 7,5
Đầu Đuôi
- 0
0,8 1
1,8,8 2
6,8,2,0 3
2,6 4
6,5,4,9 5
0 6
9,7 7
- 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 21-9-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 21-9-2018

Giải tám 17
Giải bảy 531
Giải sáu 5366 8580 1660
Giải năm 8399
Giải bốn 82276 68229 41760 08007
69453 85128 80562
Giải ba 81411 34572
Giải nhì 10406
Giải nhất 25911
Đặc biệt 277895
Đầu Đuôi
0 7,6
1 7,1,1
2 9,8
3 1
4 -
5 3
6 6,0,0,2
7 6,2
8 0
9 9,5
Đầu Đuôi
8,6,6 0
3,1,1 1
6,7 2
5 3
- 4
9 5
6,7,0 6
1,0 7
2 8
9,2 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 14-9-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 14-9-2018

Giải tám 35
Giải bảy 443
Giải sáu 4191 6540 0589
Giải năm 3689
Giải bốn 77392 93101 64078 58357
84013 54408 36642
Giải ba 87576 92175
Giải nhì 50143
Giải nhất 92163
Đặc biệt 142833
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3
2 -
3 5,3
4 3,0,2,3
5 7
6 3
7 8,6,5
8 9,9
9 1,2
Đầu Đuôi
4 0
9,0 1
9,4 2
4,1,4,6,3 3
- 4
3,7 5
7 6
5 7
7,0 8
8,8 9