XSMN - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 11-12-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSVT » XSVT ngày 11-12-2018

Giải tám 35
Giải bảy 038
Giải sáu 8485 1282 2587
Giải năm 9003
Giải bốn 39357 94021 37354 43336
64355 16648 34303
Giải ba 91823 30732
Giải nhì 34604
Giải nhất 88563
Đặc biệt 493491
Đầu Đuôi
0 3,3,4
1 -
2 1,3
3 5,8,6,2
4 8
5 7,4,5
6 3
7 -
8 5,2,7
9 1
Đầu Đuôi
- 0
2,9 1
8,3 2
0,0,2,6 3
5,0 4
3,8,5 5
3 6
8,5 7
3,4 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 4-12-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSVT » XSVT ngày 4-12-2018

Giải tám 09
Giải bảy 939
Giải sáu 2943 3427 9153
Giải năm 7328
Giải bốn 86420 98538 28610 86578
76780 74630 30175
Giải ba 86574 79157
Giải nhì 64448
Giải nhất 26781
Đặc biệt 063664
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 7,8,0
3 9,8,0
4 3,8
5 3,7
6 4
7 8,5,4
8 0,1
9 -
Đầu Đuôi
2,1,8,3 0
8 1
- 2
4,5 3
7,6 4
7 5
- 6
2,5 7
2,3,7,4 8
0,3 9

XSMN - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 27-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSVT » XSVT ngày 27-11-2018

Giải tám 97
Giải bảy 046
Giải sáu 5015 8920 2498
Giải năm 8844
Giải bốn 85836 41430 26571 23048
09641 00815 04041
Giải ba 01510 00592
Giải nhì 55160
Giải nhất 91212
Đặc biệt 923734
Đầu Đuôi
0 -
1 5,5,0,2
2 0
3 6,0,4
4 6,4,8,1,1
5 -
6 0
7 1
8 -
9 7,8,2
Đầu Đuôi
2,3,1,6 0
7,4,4 1
9,1 2
- 3
4,3 4
1,1 5
4,3 6
9 7
9,4 8
- 9

XSMN - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 20-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSVT » XSVT ngày 20-11-2018

Giải tám 29
Giải bảy 617
Giải sáu 8481 6728 7750
Giải năm 4899
Giải bốn 55087 92542 28315 53067
86631 77463 79145
Giải ba 75992 29722
Giải nhì 67142
Giải nhất 48456
Đặc biệt 957534
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5
2 9,8,2
3 1,4
4 2,5,2
5 0,6
6 7,3
7 -
8 1,7
9 9,2
Đầu Đuôi
5 0
8,3 1
4,9,2,4 2
6 3
3 4
1,4 5
5 6
1,8,6 7
2 8
2,9 9

XSMN - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 13-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSVT » XSVT ngày 13-11-2018

Giải tám 00
Giải bảy 979
Giải sáu 0867 4296 9649
Giải năm 9709
Giải bốn 65682 77811 37365 28542
75735 94310 12688
Giải ba 40618 40796
Giải nhì 70572
Giải nhất 92405
Đặc biệt 469795
Đầu Đuôi
0 0,9,5
1 1,0,8
2 -
3 5
4 9,2
5 -
6 7,5
7 9,2
8 2,8
9 6,6,5
Đầu Đuôi
0,1 0
1 1
8,4,7 2
- 3
- 4
6,3,0,9 5
9,9 6
6 7
8,1 8
7,4,0 9

XSMN - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 6-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » XSVT » XSVT ngày 6-11-2018

Giải tám 33
Giải bảy 059
Giải sáu 1858 8900 8466
Giải năm 9379
Giải bốn 72824 09078 76149 69340
92599 82792 52389
Giải ba 50301 14354
Giải nhì 58316
Giải nhất 03367
Đặc biệt 627837
Đầu Đuôi
0 0,1
1 6
2 4
3 3,7
4 9,0
5 9,8,4
6 6,7
7 9,8
8 9
9 9,2
Đầu Đuôi
0,4 0
0 1
9 2
3 3
2,5 4
- 5
6,1 6
6,3 7
5,7 8
5,7,4,9,8 9