Thống kê tần suất XSdt

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Tháp
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
62 1 lượt 72 7 lượt
31 1 lượt 01 5 lượt
49 1 lượt 81 4 lượt
48 1 lượt 97 4 lượt
05 1 lượt 37 4 lượt
58 1 lượt 36 4 lượt
91 1 lượt 94 4 lượt
11 1 lượt 71 4 lượt
81 1 lượt 20 4 lượt
29 1 lượt 29 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Tháp
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
58 1 lượt 88 1 lượt
49 1 lượt 06 1 lượt
48 1 lượt 03 1 lượt
05 1 lượt 02 1 lượt
31 1 lượt 55 1 lượt
91 1 lượt 85 1 lượt
11 1 lượt 99 1 lượt
81 1 lượt 76 1 lượt
29 1 lượt 69 1 lượt
62 1 lượt 86 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 04, 12, 14, 21, 32, 33, 34, 38, 50, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 73, 74, 83,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top