Thống kê tần suất XSdt

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Tháp
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
93 2 lượt 55 5 lượt
00 1 lượt 60 5 lượt
94 1 lượt 86 5 lượt
45 1 lượt 93 5 lượt
71 1 lượt 50 4 lượt
11 1 lượt 90 4 lượt
01 1 lượt 32 4 lượt
05 1 lượt 30 4 lượt
96 1 lượt 39 4 lượt
95 0 lượt 74 4 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Tháp
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
71 1 lượt 19 1 lượt
94 1 lượt 09 1 lượt
45 1 lượt 10 1 lượt
00 1 lượt 12 1 lượt
11 1 lượt 89 1 lượt
01 1 lượt 87 1 lượt
05 1 lượt 81 1 lượt
96 1 lượt 15 1 lượt
93 2 lượt 14 1 lượt
lượt 83 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 02, 07, 13, 26, 33, 37, 42, 49, 51, 52, 56, 64, 68, 70, 75, 82,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top